3R TQC

Inline nedeštruktívne testovanie materiálu

3R TQC systémy sú určené na nedeštruktívne zisťovanie materiálových vlastností polotovarov alebo hotových dielov vo výrobnej linke alebo mimo nej. Materiálové parametre sa určujú kvantitatívne.

Presnosť

Presnosť je na rovnakej úrovni ako pri konvenčných testovacích metódach. Pre Rp0,2 a Rm je typická presnosť 1 – 2 %.

Rýchlosť

Čas merania je približne 0,25 s. Meranie je možné pri rýchlosti 80 zdvihov/min alebo pri rýchlosti pásu 180 m/min.

Nedeštrukčne

Ide o nedeštruktívnu metódu merania, ktorá funguje na princípe vírivých prúdov, čo umožňuje 100 %-né testovanie.

Meranie ocele +Al/Cu možné

Táto metóda je použiteľná pre magnetické a/alebo vodivé materiály. Je vhodná pre oceľ, ako aj zliatiny hliníka a medi.

Citlivosť

Táto metóda sa vyznačuje veľmi vysokou citlivosťou, ktorá umožňuje zistiť aj malé rozdiely v šaržiach.

Spoľahlivosť

Namerané hodnoty sú spoľahlivé a reprodukovateľné. Meranie je možné opakovať, čo zvyšuje spoľahlivosť nameraných údajov.

Plneautomaticky

V závislosti od požiadaviek zákazníka je možné poloautomatické alebo plne automatické riešenie synchronizované s linkou. K dispozícii je aj laboratórna verzia.

Jednoducho a užívateľsky priateľsky

Ak je napriek plne automatickej verzii potrebné niečo nastaviť, je to veľmi jednoduché a užívateľsky priateľské.

Typy 3R TQC meracieho systému

Jednotlivé typy sú prispôsobené rôznym prípadom použitia. Primárne sú určené pre plechové pásy, ale testované diely môžu mať akýkoľvek tvar. Musí sa použiť len správna meracia cievka.

Typ ST_ML_B_2

Typ ST_ML_B_2 bol vyvinutý na rýchly proces na strihacej linke. Maximálna rýchlosť zdvihu je 80 zdvihov/min. Čas merania sa skrátil na 0,25 s. To sa dosiahlo vďaka dvojitej meracej hlave.

Typ ST_ML_B_1

Typ ST_ML_B_1 je vhodný na pomalší diskontinuálny proces v lise alebo v lisovacej linke. Meria sa, keď je pás v pokoji. Typická rýchlosť je 20 zdvihov/min.

Typ ST_ML_C_1

Typ ST_ML_C_1 bol skonštruovaný na vykonávanie meraní na pohyblivom páse. Pohybový mechanizmus bol navrhnutý pre maximálnu rýchlosť pásu 180 m/min. Vyššie rýchlosti sú k dispozícii na požiadanie.

Typ LB_V

Ide o laboratórnu verziu, ktorá nie je integrovaná do linky, ale napriek tomu môže byť umiestnená vo výrobnej hale a obsluhovať niekoľko liniek. Na tomto mieste sa môžu kontrolovať vzorky z rôznych liniek.

Typ ST_ML_C_3

V porovnaní s typom ST_ML_C_1 má ST_ML_C_3 tri meracie hlavy, čím sa dosahuje trojnásobná hustota zaznamenaných hodnôt pri rovnakej rýchlosti pásu. Jednotlivé meracie hlavy sa počas merania pohybujú spolu s pásom.