3R STM

Inline meranie hrúbky plechu

Systém 3R STM je inline systém na meranie hrúbky plechu vyvinutý pre náročné priemyselné podmienky v strihacej linke. Použité snímače sú špeciálne optimalizované na meranie na povrchu plechu.

Presnosť

Typická presnosť v reálnych priemyselných podmienkach je 3 μm, ale môže sa líšiť v závislosti od rozdielov okolia.

Kompenzácia teploty

S cieľom znížiť teplotné vplyvy na merací systém bola do meracieho softvéru integrovaná teplotná kompenzácia.

Robustnosť

Systém 3R STM sa vyznačuje vysokou robustnosťou údajov a konštrukcie, čo vedie k presnejším a stabilnejším nameraným hodnotám.

Automatické referencovanie (nulovanie)

Systém 3R STM má referenčnú jednotku. Tým sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť nameraných údajov a šetrí sa čas.

Konektivita

V systéme 3R STM je veľa možností ukladania zozbieraných údajov a ich odovzdávania na ďalšie spracovanie a použitie.

Typy 3R STM meracieho systému

Ide o základný model, ktorý možno rozšíriť v závislosti od typu merania a meracích linií. Štandardne sú k dispozícii dva typy systému 3R STM s jednou alebo dvoma meracími líniami alebo meracími krivkami.

Typ 1LM

Tento typ má dvojicu snímačov na zisťovanie hrúbky plechu a lineárny pohon na pohyb do meracej polohy, parkovacej polohy, referenčnej polohy alebo na pohyb v rôznych meracích krivkách.

Typ 2LM

V porovnaní s predchádzajúcim typom má tento variant dva páry snímačov a dva lineárne pohony. Sú to dva typy 1LM v jednom. Zvyčajne je každý z nich namontovaný z jednej strany pásu.