3R SLM

Inline meranie dĺžky pásu

Aby bolo možné správne priradiť namerané údaje v linke k dĺžke pásu a k jednotlivým prístrihom, je veľmi dôležité spoľahlivé meranie dĺžky pásu pred a za kompenzačnou slučkou. A tiež vhodné zálohovanie údajov.

Presnosť

Dĺžky pásky pred a za kompenzačnou slučkou sa vzájomne upravujú a v prípade potreby korigujú.

Spoľahlivosť

Namerané hodnoty sú spoľahlivo priradené k dĺžke pásu a k jednotlivým prístrihom, hoci tieto namerané údaje sú zaznamenané v rôznych bodoch pozdĺž linky.

Plneautomaticky

Záznam dĺžky pásu prebieha plne automaticky vrátane pozorovania začiatku a konca pásu. Overuje sa aj správna dĺžka strihu.

Konektivita

Systém 3R SLM, rovnako ako všetky 3R systémy, má mnoho možností na uloženie zachytených údajov a ich odovzdanie na ďalšie spracovanie a použitie.