3R LLT

 

Inline snímač hrúbky mazacej vrstvy

Systém 3R LLT je inline merací systém, ktorý funguje na princípe infračervenej spektroskopie a používa sa na zisťovanie množstva maziva na povrchu plechu. Množstvo maziva sa zisťuje veľmi rýchlo a veľmi presne.

Presnosť

Pri systéme 3R LLT sa dosiahla najlepšia presnosť vďaka najvyššej citlivosti a nižšiemu šumu.

Plošné pokrytie

Najvyššie pokrytie oblasti sa dosiahlo najvyššou frekvenciou merania a najvyššou rýchlosťou priečneho pohybu.

Konektivita

Systém 3R LLT má veľa možností na ukladanie zozbieraných údajov a ich odovzdávanie na ďalšie spracovanie a použitie.

Typy meracieho systému 3R LLT

Pre systém 3R LLT sa ponúkajú dva typy podľa toho, či sa meranie vykonáva z jednej alebo z oboch strán plechového pásu. Štandardne sa dodáva referenčná jednotka.

 

Typ Double

 

Tento typ sa dodáva s dvoma nezávislými meracími hlavami vrátane lineárneho pohonu. Jedna meracia hlava meria množstvo maziva z hornej strany plechu a druhá meracia hlava meria zo spodnej strany.

Typ Single

 

V porovnaní s predchádzajúcim typom má tento variant len jednu meraciu hlavu vrátane lineárneho pohonu, ktorá sa zvyčajne aplikuje z hornej strany pásu, čo je pre mnohé aplikácie úplne postačujúce.