3R CSS

Špeciálne riešenia na mieru

Neoddeliteľnou súčasťou nášho sortimentu sú aj špeciálne riešenia na mieru v oblasti monitorovania a diagnostiky, adaptívneho riadenia a predikcie kvality, ako aj prediktívnej údržby.

Špeciálne rozšírenia

3R AQC

Systém 3R AQC umožňuje adaptívne riadenie procesov tvárnenia, ako je hlboké ťahanie alebo ohýbanie, na základe aktuálnych vlastností vstupného materiálu. Tým sa zabezpečuje stabilná vysoká kvalita.

3R AMI

Tento systém dokáže triediť materiály alebo výrobky do rôznych skupín podľa ich vlastností alebo predpovedať kvalitu vyrábaných dielov podľa kvality vstupného materiálu. Dokáže tiež navrhnúť nastavenia stroja. Pomocou tohto systému je možné aj hodnotenie kvality.