Imprint

Túto webovú stránku spoločne prevádzkujú spoločnosti 3R Technics GmbH a 3R Technics Slovakia s.r.o.

3R Technics GmbH

Konateľ:
Laura Järmann

Kontaktné informácie:
3R Technics GmbH
Technoparkstrasse 1,
8005 Zürich

Telefón: +41 76 443 13 03
E-Mail: info@3R-Technics.com

Registrový súd a číslo
3R Technics GmbH je zapísaná v obchodnom registri kantónu Zürich pod číslom CH-ID CH-020-4027229-6 a EHRA-ID 713550.

Identifikačné číslo DPH
CHE-110.142.872

3R Technics Slovakia s.r.o.
Konateľ:
Dr. Martin Ružovič

Kontaktné informácie:
3R Technics Slovakia s.r.o.
Mečíková 54,
841 07 Bratislava

Telefón: +421 2 64 76 16 48
E-Mail: info@3R-Technics.com

Registrový súd a číslo
3R Technics Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod číslom 34304/B.

Identifikačné číslo DPH
SK202 19 22 639

Vylúčenie zodpovednosti za obsah a prepojenie
Všetky informácie a údaje boli vytvorené podľa nášho najlepšieho vedomia, ale neposkytujeme žiadnu záruku za ich úplnosť a správnosť. 3R Technics GmbH a 3R Technics Slovakia s.r.o. nemajú žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn a na obsah odkazovaných externých stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkého obsahu na všetkých prepojených stránkach

Autorské práva
3R Technics GmbH a 3R Technics Slovakia s.r.o. si vyhradzujú všetky práva na informácie uvedené na tejto webovej stránke (text, obrázky, grafika, videá, značky atď.). Podliehajú ochrane autorských práv a iným ochranným zákonom. Reprodukcia, rozmnožovanie alebo iná distribúcia obsahu tejto online prezentácie vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti 3R Technics GmbH, alebo 3R Technics Slovakia s.r.o.